PRIVACY VERKLARING

Bouwbedrijf Nieuwe Maten respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die van u worden verkregen en die op deze website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met of doorverkocht aan andere organisaties of instanties.

U heeft recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@nieuwematen.nl.
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@nieuwematen.nl.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.